Ambient

Ambient is een muziekstijl. Het is geëvolueerd vanuit de synthesizer-muziek van artiesten als Brian Eno en Kraftwerk, en later ook vanuit de dance-wereld. Het is een rustige, lang uitgesponnen muziekstijl met elektronische instrumenten, waarbij men meer bezig is met het creëren van soundscapes dan met liedjes en composities. Kenmerkend aan deze muziek is dat zij zich zonder ritme manifesteert. Ook is vaak het metrum van de muziek niet op te delen in tellen en tempi.

Enig resultaat

Enig resultaat