Disclaimer

Pop-Eye / Velvet Music is verantwoordelijk voor de totstandkoming van deze website. Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de site. Door het gebruik van de site accepteer je de disclaimer.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Pop-Eye / Velvet Music. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pop-Eye / Velvet Music. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De informatie op pop-eye.nl wordt door ons met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.

Pop-Eye / Velvet Music behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Pop-Eye / Velvet Music sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.